Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Σταματήστε να μας … "αναπτύσσετε"


«“Το καθήκον της κυβέρνησης δεν είναι να προσφέρει την ευτυχία, αλλά να δίνει στους ανθρώπους τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν την ευτυχία τους” Τζώρτζ Κάνιγκ»

Σε κάθε βρέφος 22 εβδομάδων στην Ελλάδα αναλογούν όσα αέρια θερμοκηπίου αντιστοιχούν σε έναν κάτοικο της Τανζανίας για όλη του τη ζωή! Δεν πρόκειται για αυθαίρετη αναγωγή. Στην έκθεση για το 2006 του βρετανικού New Economics Foundation (NEF) η Ελλάδα εμφανίζεται να καταναλώνει τριπλάσιους φυσικούς πόρους από τους αναγκαίους, προκαλώντας αντίστοιχου μεγέθους υποβάθμιση στο περιβάλλον. Η έκθεση βασίζεται στην έννοια του «οικολογικού αποτυπώματος». Πρόκειται για ένα δείκτη που μετρά πόση έκταση γης και φυσικών πόρων δεσμεύονται για να παραχθεί ό,τι καταναλώνει μία χώρα και για να απορροφηθεί η αντίστοιχη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Το 2005 η Ελλάδα, όπως κι άλλες χώρες της Ευρώπης, κατέθεσαν το εθνικό τους σχέδιο κατανομής ρύπων για την περίοδο 2005-2007, στο οποίο αναφέρονται όλες οι βιομηχανίες τους και τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει καθεμία, ούτως ώστε όποια υπερβαίνει το όριο να πληρώνει. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα προέβλεπε εκπομπές 71.135.340 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από 141 βιομηχανίες. Οι πραγματικές εκπομπές για το 2005 ήταν 71.033.294 τόνοι, χωρίς όμως να έχουν δώσει στοιχεία …28 μονάδες!! Σε κάθε περίπτωση ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) αναφέρεται ότι τα αέρια του θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχονται κατά 75% από τον ενεργειακό τομέα. Από αυτό το ποσοστό, το 54% αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της καύσης λιγνίτη. Του καυσίμου δηλαδή που έχει υψηλό δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, του πιο βασικού αερίου που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η υπέρβαση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΔΕΗ για το 2005 ανέρχεται σε 625.689 τόνους.
«Πρέπει να γίνει κατανοητό απ' όλους πως όταν μιλάμε για Σύστημα Εμπορίας Ρύπων στη χώρα μας, εννοούμε σχεδόν αποκλειστικά τη ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις της ευθύνονται για το 74% των 71.033.294 τόνων CO2 που εξέπεμψαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων», εξηγούσε στην «Κ.Ε.» της 4/6/2006, ο υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF, Αχιλλέας Πληθάρας. Και προσέθετε: «Η κατά τ' άλλα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οφείλει να εφαρμόσει συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης των εκπομπών της, ενώ η ελληνική πολιτεία πρέπει να της επιβάλλει αυστηρότερα όρια κατά τη 2η περίοδο του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (2008-2012)».
Μολαταύτα, η ΔΕΗ συνεχίζει να ρυπαίνει και έτσι το 2007, με καθυστέρηση ενός χρόνου, το ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς να προσμετρά στους βασικούς ρύπους το διοξείδιο του άνθρακα (!), της επέβαλε πρόστιμο για τις πολλαπλές υπερβάσεις του ημερήσιου ορίου το 2006, το οποίο, πέραν από τον όποιο λαϊκό αντίκτυπο, στη πράξη δεν σημαίνει τίποτα, αφού ο περιορισμός των οξειδίων του θείου και των αιωρούμενων σωματιδίων θα κόστιζε ακριβότερα στη ΔΕΗ από το δήθεν "αποτρεπτικό πρόστιμο" .
Αν θέλει ο υπουργός Γιώργος Σουφλιάς να συμβάλει, όπως δηλώνει, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών (σ.σ.: σε ό,τι αναλογεί στη χώρα μας), οφείλει να είναι τροχοπέδη στη δημιουργία νέων σταθμών λιγνίτη ή στην εισαγωγή λιθάνθρακα. Εδώ απαιτείται μια άμεση και στενή συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), αφού στα σχέδια του δεύτερου για το μέλλον υπάρχουν αρκετοί νέοι σταθμοί λιθάνθρακα. Όσο για τον λιγνίτη, η εξαιρετικά χαμηλή θερμογόνος δύναμη του ελληνικού προϊόντος συνεπάγεται πολύ χαμηλούς βαθμούς απόδοσης, που πέφτουν και στο 28% σε κάποιες περιπτώσεις. Αποτέλεσμα αυτού του χαμηλού βαθμού απόδοσης είναι οι υψηλές εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Η χώρα διαθέτει για την προστασία του περιβάλλοντος υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Θα ήταν ειλικρινέστερο αν το ονομάζαμε υπουργείο Υποτυπώδους Προστασίας και Ευρείας Τσιμεντοποίησης του Περιβάλλοντος. Στις άλλες προηγμένες χώρες το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι σκέτο, χωρίς τσιμέντο και άσφαλτο, και διευθύνεται από ανθρώπους με εκπαίδευση στη βιολογία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες και όχι του πολιτικού μηχανικού.
Το δικό μας ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο επιμένει στην καύση λιγνίτη που εκπέμπει τεράστιες ποσότητες αερίων που θερμαίνουν το κλίμα, παρέχει μόνο επί χάρτου προστασία σε πολλά εθνικά πάρκα, έχοντας αφήσει δάση και ακτές να γίνουν βορά του μπετόν. Σε πρόσφατο απολογισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο υπουργός μίλησε για υψηλούς ρυθμούς δημοπρατήσεων έργων, αλλά όχι περιβαλλοντικής προστασίας. Δυστυχώς, τα είδη που χάνονται και το μεταβαλλόμενο κλίμα δεν μιλούν. Τέτοιοι απολογισμοί σήμερα συνιστούν αναχρονισμό. Θα νόμιζε κανείς ότι οι κυβερνώντες και τα παιδιά τους ζουν σε άλλο πλανήτη και δεν διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους μ’ εμάς.
Παρακολουθούμε ότι η τεχνολογία των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά τόξα, θερμικά πεδία κλπ.) δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Είναι προφανές ότι τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν ακόμα διαφορετική άποψη και εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμα άλλου είδους οικονομικά συμφέροντα.
Η πλειονότητα των κυβερνώντων μαζί με πολλούς τεχνοκράτες και οικονομολόγους αγνοούν τους νόμους της φύσης και διατείνονται ότι η διαρκής οικονομική ανάπτυξη είναι καλή για όλους μας και βεβαίως το περιβάλλον. Πρόκειται περί κακοήθους ανοησίας. Αν ήταν έτσι, γιατί αυτή η χωρίς όρια ανάπτυξη μας οδήγησε στην παρούσα, συχνά μη αναστρέψιμη, περιβαλλοντική κρίση;
Χρειάζεται, επομένως, επειγόντως να υιοθετηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία υπουργείου Περιβάλλοντος χωρίς χωροταξία και δημόσια έργα, που να στελεχωθεί με άτομα ειδικά στην οικολογία και όχι το μπετόν. Και χρειάζεται η κυβέρνηση να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθησία, πέρα από προεκλογικές κενές ρητορείες, παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Το οφείλουν στους εαυτούς τους, στα παιδιά τους, σε όλους μας.
Ούτε η Μαγνησία, όπως και κανενός άλλου νομού της Ελλάδας, της πρέπει να έχει την “τύχη” της μετατροπής της σε βιομηχανική χαβούζα. Ούτε και είμαστε υπανάπτυκτοι ιθαγενείς, που ασχολούμαστε μόνον με τα πνεύματα και τα στοιχειά της φύσης, μη έχοντες γνώμη για ο,τιδήποτε άλλο. Εάν, αρμόδιοι κύριοι του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν είστε σε θέση να αντιληφθείτε τι κάνετε, εάν δεν καταλαβαίνετε ότι η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη λειτουργία των ρυπογόνων βιομηχανιών, αλλά και η παροχή αδείας για την κατασκευή νέων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα σημάνουν την ασφυξία μας, ε, τότε «σταματήστε να μας αναπτύσσετε. Τέτοια ανάπτυξη δεν την θέλουμε. Καλύτερα να μείνουμε …υπανάπτυκτοι»!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: